EVROPSKI SVET

  • Vloga: Določi splošno politično usmeritev in prednostne naloge Evropske unije
  • Člani: Voditelji držav ali vlad držav EU, predsednik Evropske komisije, visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko
  • Predsednik: Donald Tusk
  • Ustanovitev: 1974 (neformalni forum), 1992 (formalni status), 2009 (uradna institucija EU)
  • Sedež: Bruselj (Belgija)