EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

  • Vloga: Preverjanje pravilnega zbiranja in porabe sredstev EU ter izboljšanje finančnega poslovodenja EU
  • Predsednik: Klaus-Heiner Lehne
  • Člani: po en član iz vsake države EU
  • Ustanovitev: 1977
  • Sedež: Luxembourg