EVROPSKO SODIŠČE

  • Naloge: skrbi za enotno razlago in uporabo prava EU v vseh državah EU; skrbi, da države in institucije EU ravnajo v skladu s pravom EU
  • Člani: Sodišče Evropske unije: 1 sodnik iz vsake države EU ter 11 generalnih pravobranilce Splošno sodišče: 47 sodnikov, leta 2019 se bo njihovo število povečalo na 56 (dva sodnika iz vsake države članice)
  • Leto ustanovitve: 1952
  • Sedež: Luxembourg